GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY KLITPLANTAGE

 

Kære grundejer                                 Lemvig den.l0/8-01
Hermed fremsendes referat fra vores generalforsamling maj 2001.
Envidere vedlægges vedtægter til grundejerne på Dalevej, hvor vi samtidig gerne vil byde velkommen til jer aIle i grundejerforeningen.

På generalforsamlingen blev det vedtaget at få de problemer ved Månedalen løst en gang for alle, idet Kystdirektoratet nu kystfodrer ud for vores område og vi derved har købt ca. 5000 m3 sand af dem, således vi får et ca. 40 m bred og 110m lang dige med en højde på 5,5 m. I samråd med Bent Sandgrav, Kystdirektoratet i Lemvig, skulle det forhindre at vi får "skvulp" ind i Månedalen ved stærk storm, som vi oplevede i januar 2000.  Det vil gavne hele vort område at vi ikke får de negative omtaler idet det jo er god pressestof som vi så sidst.

Det sand vi får pumpet ind i uge 32/33 er ca. en måned tidligere end først aftalt, så det er af største betydning at man indbetaler kontigentet på vedlagte giro omgående, idet vi ellers kommer i likvideitets problemer idet vi skal afregne med Kystdirektoratet ved levering.

Så, kære grundejer, betal venligst hurtigst muligt - det er af største betydning.

På bestyrelsens vegne,
Bjarne Leth.

Formand.