Følgebrev :

Vejlby Klit Grundejerforening.

 Kære medlemmer.

 Hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling , det første i det nye årtusinde. Det har været et år med meget fart på bvor vi har oplevet 2 kraftige storme kort efter hinanden og som har været hård ved klitterne i vores område.
Vi vil gerne gøre lidt mere ud af det i år og derfor har bestyrelsen besluttet at der efter Generalforsamlingen  skal holdes en grillfest i det lejede telt hvor der kan grilles pølser og steaks.
Medbring selv drikkevare.

Det er bestyrelsens håb at så mange vil møde op den 20 Maj så vi kan komme til at kende lidt mere til hinanden, samt at der er vigtige ting på dagsorden.

Nederst på siden er der en tilmeldings blanket som bedes retuneret til undertegnede senest onsdag den. 10 Maj.

På bestyrelsens vegne
Bjame Leth
Formand.

************************************************

Ordinær generalforsamling.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling:
Dato: Lørdag den. 20 Maj 2000.
Sted: Viktoriavejs friområde v/nr 15. (telt)
Tidspunkt: Kl. 10:00

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Punkt 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
             godkendelse.
Punkt 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastlæggelse af
             budget og kontingent for det kommende år.
Punkt 5. Forslag fra medlemmerne.
Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Punkt 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Punkt 8. Valg af revisor.
Punkt 9. EventueIt.

Vejlby den. 3-4-2000.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen Den. 20 Maj - 2000.

1. Vedtægtsændring i § 2.

Nuvrerende tekst:
den ordinære generalforsamling holdes i april etc. ..
Ændres til:
den ordinære generalforsamling afholdes lørdag i forbindelse med stor bededagsferien etc.

2. Foranstaltning til hindring af oversvømmelse af Månedalen.

Bestyrelsen ønsker at høre generalforsamlingens holding til hindring af den negative omtale af vores område m.h.s. til "truet" område for oversvømmelse, og hvad kan vi gøre af tiltag for det  ikke gentager sig.

3. Optagelse af grundejere fra Doblervej i vores grundejerforening.

Der er fremsat ønske om evt. optagelse i vor forening, og bestyrelsen har fremsendt de krav der skal være opfyldt for en sådan optagelse.